Róbert SCHWARTZ

Róbert SCHWARTZ

The Jewish Community of Cluj, RO

Biography

Róbert SCHWARTZ este cercetător științific și doctor în chimie. Colectivul de cercetare din care făcea parte a primit în 1987 premiul Nicolae Teclu al Academiei Române. În 1995 a devenit cercetător ştiinţific gradul I. În timpul activității lui ştiinţifice a contribuit la elaborarea a 21 de procese tehnologice, 11 brevete şi 25 publicaţii ştiinţifice apărute în reviste de specialitate din ţară şi străinătate. Este coautor a două cărţi tipărite: Cristale lichide şi Epoca lui Funar în presa clujeană (2 volume: 1992–1996, respectiv 1996–2000). Înainte de 1989 a ajutat la redactarea şi difuzarea unei publicaţii samizdat. După 1990 a devenit membru al UDMR cu o contribuție importantă la activitățile organizației din Cluj. Din 1986 este membru cotizant al Comunităţii Evreieşti din Cluj. În 2010 a fost ales preşedinte al Comunităţii. În prezent execută al treilea mandat ca președinte a CE Cluj. În perioada cât a fost președintele CE din Cluj s-a revigorat viața comunitară evreiască din Cluj și s-a ridicat și Monumentul de comemorare ale victimelor Holocaustului în Parcul I. L. Caragiale.

All sessions

Șansele plurilingvismului în Europa ca instrument de practicare a democrației participative

  • 13 iunie, 2019
  • 5:30pm - 6:45pm
  • WORKSHOP ROOM (STUDIO)